J

Jako hodowca psów rasowych oraz czynny zawodnik sportu kynologicznego – agility, postanowiłam połączyć swoje dwie pasje prawo i kynologie. W ten sposób powstała marka handlowa mojej Kancelarii zajmująca się tylko i wyłącznie problemami prawnymi hodowców psów rasowych zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce, którego sama jestem członkiem. Jestem autorem bloga prawniczego pt. psi paragraf (www.psiparagraf.pl) na którym dziele się swoją wiedzą z zakresu prawa kynologicznego i chętnie odpowiadam na pytania oraz komentarze moich czytelników.
Zakres działalność Kancelarii w tej materii jest obszerny, hodowca psów rasowych znajdzie u nas odpowiedź na wiele nurtujących pytań prawnych z zakresu kynologii, m.in. jego odpowiedzialności względem nabywcy psa, opodatkowania hodowli psów czy wreszcie konstrukcji umowy sprzedaży psa. Swoją pomoc oferuje również na drodze postępowania sądowego. Spory z nabywcą psa z hodowali zawsze najlepiej jest rozwiązać w drodze pozasądowej, w której również chętnie udzielę swojej pomocy poprzez sporządzenie pism, negocjacje ugodowe czy sporządzenie odpowiedniej ugody. Hodowca znajdzie u mnie również odpowiedź na pytanie jak radzić sobie z atakami na portalach społecznościowych czy innych mediach, forach itp.
Pomoc prawną dla hodowców psów rasowych oferuje również w formie szkoleń organizowanych przez Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce. Szkolenia takie odbyły się m.in. w Oddziale w Będzinie, Opolu, Raciborzu.

Oferta skierowana do hodowców psów rasowych:

  • konturowanie umowy sprzedaży psa/szczeniaka dopasowanej do rasy,
  • porady prawne z zakresu prawa kynologicznego,
  • sporządzanie pism przed procesowych,
  • reprezentacja sądowa wraz z prowadzeniem sprawy,
  • pomoc przy ochronie dobrego imienia hodowli,
  • rozwiązywanie sporów na drodze pozasądowej,
  • szkolenia dla hodowców z zakresu prawa kynologicznego.

Odpowiedzialność hodowcy za wady psa: Co musisz wiedzieć

Jako hodowca psów, jesteś odpowiedzialny za zdrowie i dobrostan swoich zwierząt. Ta odpowiedzialność obejmuje również wady, które mogą wpływać na zdrowie i jakość życia psa. Ale co to dokładnie oznacza?

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady to odpowiedzialność hodowcy wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej. W przypadku psów, wady fizyczne mogą obejmować problemy zdrowotne, które były obecne u psa w momencie sprzedaży lub wynikły z przyczyn tkwiących w psie w tym samym czasie. Wady prawne mogą obejmować sprzedaż psa, który nie był własnością hodowcy, sprzedaż psa bez poinformowania nabywcy, że pies ma współwłaściciela, lub sprzedaż psa zajętego przez postępowanie egzekucyjne.

Odpowiedzialność hodowcy za wady wrodzone (genetyczne) psa

Hodowca jest odpowiedzialny za wady psa, które istniały w momencie wydania psa nabywcy lub wynikły z przyczyn tkwiących w psie w tym samym czasie. Odpowiedzialność ta obejmuje tylko choroby genetyczne lub wady wrodzone.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie można wyłączyć ani ograniczyć przy sprzedaży między profesjonalistami a konsumentami. Jednakże, przy sprzedaży między dwoma hodowcami, możliwe jest ograniczenie, a nawet wyłączenie rękojmi za wady.

Okres obowiązywania rękojmi

Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanej rzeczy w okresie dwóch lat od dnia wydania jej kupującemu.

Roszczenie o psa. Termin na zgłoszenie roszczeń o psa przez nabywcę

Nabywca musi skontaktować się ze sprzedającym, aby skutecznie zgłosić swoje roszczenie o psa z tytułu rękojmi.

Pamiętaj, hodowca nie odpowiada za wszystko. Odpowiadać mogą wyłącznie za schorzenie istniejące w chwili wydania szczeniaka/psa lub z przyczyn w nim tkwiących, a więc wyłącznie o chorobach genetycznych czy też wadach wrodzonych.

Pozew o wydanie psa. Czy hodowca może odebrać psa nabywcy?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań wśród hodowców psów jest to, czy mogą oni odebrać psa od nabywcy. Wielu hodowców uważa, że mają prawo do pozwu o wydanie psa, szczególnie w sytuacjach, gdy podejrzewają, że pies jest źle traktowany lub gdy nabywca nie wywiązuje się z umowy.

Zgodnie z prawem, hodowca, który sprzedał psa, przenosi prawo własności na nabywcę. Od tego momentu to nabywca jest wyłącznym dysponentem i właścicielem psa. Hodowca nie ma prawa odebrać psa od nabywcy, chyba że umowa sprzedaży zawiera specjalne zapisy umożliwiające to.

Nawet jeśli hodowca podejrzewa, że pies jest źle traktowany, nie ma prawa samodzielnie odebrać psa. W takich sytuacjach powinien zgłosić swoje obawy odpowiednim organom, takim jak policja czy fundacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Co jeśli nie pozew o wydanie psa?

Istnieją jednak pewne instytucje prawne, które mogą umożliwić hodowcy powrotne przeniesienie prawa własności na siebie. Są to prawo odkupu i umowne odstąpienie od umowy. Aby te instytucje były skuteczne, muszą być zawarte w umowie sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że hodowca jest wtedy zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny.

Czy można oddać psa do hodowli?

Czy też inaczej - czy hodowle przyjmują zwroty psów. Zwrot zakupionego psa do hodowli nie jest możliwy w ramach 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy, który dotyczy zakupów konsumenckich (np. w sklepach internetowych). Prawo to nie ma zastosowania w przypadku zakupu zwierząt od hodowców, ponieważ jest to traktowane jako umowa między dwoma osobami prywatnymi, a nie jako zakup konsumencki. Są jednak pewne wyjątki:

  • Hodowle mogą zgodzić się przyjąć zwierzę z powrotem po określonym czasie, często nie dłuższym niż miesiąc, na bazie zapisu w umowie - umowne prawo do odstąpienia od umowy.
  • Kupujący może również powołać się na przepisy o odpowiedzialności za wady i na ich podstawie odstąpić od umowy, oczywiście jeśli istnieją odpowiednie przesłanki.